Category Archives: ONORARII

ONORARII

mediacion

Onorariul de Mediator extras din  Legea 192/2006 in legatura cu onorariul de mediator:

Art. 26. – (1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părţile, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.

(2) Onorariul trebuie să fie rezonabil şi să ţină cont de natura şi de obiectul conflictului.

(3) Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.

Deci, acest onorariu de mediator  poate fi stabilit in functie de  natura si obiectul litigiului (in functie de durata procedurii, de complexitatea  cazului) precum si in functie de numarul parților participante la mediere.

Cine plateste onorariul de mediator ?

Onorariul va fi platit de  partile conflictului, in mod egal, la momentul incheierii contractului de mediere

Onorariul va fi platit de comun acord, partile putand conveni si altfel

In ceea ce priveste procedura de informare asupra avantajelor medierii, ne putem afla in fata a doua situatii:

 1. Partile se prezinta impreuna la mediator, fiind informate impreuna sau in sedinte separate asupra avantajelor medierii.In acest caz, mediatorul va face informarea fara a percepe nici un onorariu.
 2. La mediator se prezinta doar una dintre parti in vederea demararii procedurii de informare privind avantajele medierii.In aceasta situatie,solicitantul poate sa faca personal demersurile pentru a asigura si prezenta celeilalte parti la sedinta de informare.

La cererea scrisa a solicitantului,si in baza unui contract de premediere, mediatorul va redacta o INVITATIE celeilalte parti,cu confirmare de primire, in vederea participarii partilor, impreuna sau separat, la sedinta de informare gratuita asupra avantajelor medierii.In aceasta situatie, cheltuielile ocazionate de trimiterea invitatiei de catre mediator  catre cealalta parte,vor fi suportate de catre solicitant.

Onorarii mediere si activitati conexe:

Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu. Acesta este negociabil în funcţie de numărul părţilor implicate în conflict, de complexitatea şi noutatea cazului. Astfel,  pot fi stabilite onorarii fixe ce pot fi sau nu completate cu onorarii de succes.

 • onorariul fix – este reprezentat de o sumă fixă, pentru o ședință de mediere sau poate fi stabilit în sumă fixă pentru desfăşurarea întreagii proceduri de mediere.
 • onorariul de succes – poate fi reprezentat  de un procent din valoarea bunurilor ce fac obiectul medierii, în cazul în care părțile ajung la un acord amiabil asupra tuturor aspectelor aflate în dispută.

alte cheltuieli ocazionate de procedura medierii, fie în procedura prealabilă fie pe parcursul medierii propriu-zise (cheltuieli expediţii postale, evaluări, expertize şi altele).

 • Sedinta de informare privind avantajele medierii, prevazuta de art. 2 alin.(1) din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – gratuit (va fi tinuta numai cu toate partile prezente)
 • Eliberare certificat informare sau proces verbal pentru instanta conform art. 2 alin.(1^1) din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – gratuit
 • Redactare si incheiere contract mediere – gratuit
 • Mediere litigii civile (comercial, familie, munca, asigurari, malpraxis, protectia consumatorului), cu doua sau mai multe parti – 200 lei/parte (sunt incluse sedinta pregatitoare si 2 sedinte de mediere comune sau separate, la alegerea mediatorului)
 • Sedinte de mediere suplimentare fata de cele prevazute in contract, la cererea partilor – 100 lei/ sedinta
 • Spor sedinte de mediere bilingva (romana-engleza), la cererea partilor – 200 lei/ procedura de mediere (include atat sedintele initiale cat si pe cele suplimentare)
 • Redactare acord mediere – 50 lei
 • Redactare acord mediere bilingv (romana/engleza) – 100 lei
 • Mandatare mediator in procedura prealabila, inclusiv redactare si transmitere convocari la mediere – 30 lei/ convocare
 • Eliberare copii documente din arhiva biroului de mediator, inclusiv certificare – 10 lei/ document
 • Deplasari sau intalniri in afara biroului/ consultanta diversa la cererea partilor – 50 lei/ ora

Potrivit prevederilor legale in vigoare, onorariul mediatorului este achitat in mod egal de catre parti, exceptie cazul in care prin contract este prevazuta o alta modalitate. Eventualele cheltuieli ocazionate de procedura de mediere, efectuate cu acordul partilor, vor fi decontate separat pe baza de document justificativ.

Functie de situatia partilor mediatorul poate acorda reduceri si/sau scutiri la plata onorariilor, in conditiile legii:

Potrivit art. 20 din OUG. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, „persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2) din prezenta ordonanță, va putea beneficia de restituirea taxelor de timbru și a sumelor acordate cu titlu de onorariu de mediator”, dacă se vor încadra în condițiile stabilite de art. 8 din OUG 51/2008 și, important, dacă vor apela la mediere înainte de declanșarea procesului civil dar și după declanșarea acestuia, dar înainte de prima zi de înfățișare. Prin urmare, beneficiază şi de restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu:

 • persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 500 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.
 • dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 800 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.