Category Archives: LITIGII COMUNITARE

LITIGII COMUNITARE

medierea asociatiilor

Litigii comunitare

  • Conflicte care apar în comunitate în legatură cu banii;
  • Agresiuni asupra mediului (zgomot, praf, animale, etc.);
  • Parcările;
  • Litigii între asociaţiile de proprietari sau chiriaşi şi membrii acestora;
  • Conflicte între asociaţii şi furnizorii de utilităţi; etc.

         Se pot soluţiona prin mediere şi conflictele din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor. (art. 2, alin. 2 din Legea nr. 192 din 16 mai 2006)