Category Archives: SERVICII DE MEDIERE

DREPT CIVIL

societati com mediation (2)

Drept civil

 • Obligaţia de a face;
 • Pretenţii;
 • Raporturi locative;
 • Revendicare;
 •  Grăniţuire;
 • Succesiuni; etc.

DREPTUL FAMILIEI

mediere divort familie

Dreptul familiei

 • Divorţ;
 • Exerciţiul drepturilor părinteşti;
 • Stabilirea domiciliului copiilor;
 •  Contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
 • Partaj bunuri; etc.

DREPT PENAL

Drept-penal

Drept penal

Conflicte izvorâte din infracţiuni pentru care răspunderea penală se înlatură prin retragerea plângerii prealabile sau a împăcării părţilor.

Se poate recurge la mediere pentru următoarele infracţiuni prevăzute de Codul Penal:

 • Lovire sau alte violenţe (art. 180);
 • Vătămare corporală (art. 181);
 •  Vătămare corporală din culpă (art. 184, alin. 1 şi 3);
 • Violare de domiciliu (art. 191, alin. 1);
 • Seducţia (art. 199);
 • Furtul pedepsit la plângerea prealabilă (art. 210);
 • Abuzul de încredere (art. 213);
 • Distrugerea (art. 217, alin. 1);
 •  Tulburarea de posesie (art. 220);
 • Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art. 307);
 • Tulburarea folosinţei locuinţei (art. 320);

DREPT COMERCIAL

mediere comerciala

Drept comercial

 • Executarea şi interpretarea contractelor;
 • Rezilierea contractelor;
 • Somaţii de plată;
 • Pretenţii; etc.

DREPTUL MUNCII

loc de munca

Dreptul muncii

 •  Executarea şi interpretarea contractelor;
 • Drepturi băneşti;
 • Decizii de imputaţie;
 • Desfacerea contractului de muncă;
 • Conflicte între angajaţi;
 •  Protecţia maternităţii;
 •  Discriminarea şi încălcarea demnităţii angajatului;
 • Agresiuni şi hărţuiri de orice fel asupra angajatului; etc.

LITIGII BANCARE SI FINANCIARE

conflicte-financiar -bancare

Litigii bancare si financiare

 •  Conflicte reclamate de clienţi;
 •  Dobânzi calculate greşit;
 • Comisioane necuprinse în contract;
 • Mărirea nejustificată a dobânzilor fixe pe perioada de derulare a contractului;
 • Erori în procesarea tranzacţiilor cu cardul sau prin online banking;
 • Înregistrări nejustificate ca rău platnic la Centrala Riscurilor Bancare şi Biroul de Credit;
 • Clauze abuzive în contractul de credit;
 • Modificarea clauzelor contractuale fără acordul părţilor şi consemnarea acestora prin act adiţional;
 • Prelucrarea cu întârziere a operaţiunilor bancare comandate de clienţi, care aduc prejudicii clienţilor;
 • Neplata cu rea credinţă de către clienţii debitori a datoriilor băneşti către bancă;
 •  Conflicte intervenite între bănci şi colaboratorii externi ai acestora (firme de leasing, evaluatori, traducători, consilieri juridici, avocaţi şi alţi specialişti); etc.

LITIGII COMUNITARE

medierea asociatiilor

Litigii comunitare

 • Conflicte care apar în comunitate în legatură cu banii;
 • Agresiuni asupra mediului (zgomot, praf, animale, etc.);
 • Parcările;
 • Litigii între asociaţiile de proprietari sau chiriaşi şi membrii acestora;
 • Conflicte între asociaţii şi furnizorii de utilităţi; etc.

         Se pot soluţiona prin mediere şi conflictele din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor. (art. 2, alin. 2 din Legea nr. 192 din 16 mai 2006)