Category Archives: CODUL DE CONDUITA EUROPEAN PENTRU MEDIATORI

CODUL DE CONDUITA EUROPEAN PENTRU MEDIATORI

CODUL DE CONDUITA EUROPEAN PENTRU MEDIATORI

Codul de conduită prezent stabilește un număr de principii pe care fiecare mediator se poate angaja în mod voluntar să le respecte, pe propria răspundere. Acest cod este destinat a fi aplicat în cazul tuturor tipurilor de mediere în materie civilă și comercială.

Organizațiile care furnizează servicii de mediere pot de asemenea să se angajeze să respecte acest cod, cerând acest lucru mediatorilor care lucrează sub egida acestora. Organizațiile au posibilitatea să pună la dispoziție informațiile privind măsurile pe care le iau pentru a promova respectarea codului de către fiecare mediator, de exemplu, prin intermediul formării, evaluării și monitorizării.

Read more »