LITIGII BANCARE SI FINANCIARE

Litigii bancare si financiare

 •  Conflicte reclamate de clienţi;
 •  Dobânzi calculate greşit;
 • Comisioane necuprinse în contract;
 • Mărirea nejustificată a dobânzilor fixe pe perioada de derulare a contractului;
 • Erori în procesarea tranzacţiilor cu cardul sau prin online banking;
 • Înregistrări nejustificate ca rău platnic la Centrala Riscurilor Bancare şi Biroul de Credit;
 • Clauze abuzive în contractul de credit;
 • Modificarea clauzelor contractuale fără acordul părţilor şi consemnarea acestora prin act adiţional;
 • Prelucrarea cu întârziere a operaţiunilor bancare comandate de clienţi, care aduc prejudicii clienţilor;
 • Neplata cu rea credinţă de către clienţii debitori a datoriilor băneşti către bancă;
 •  Conflicte intervenite între bănci şi colaboratorii externi ai acestora (firme de leasing, evaluatori, traducători, consilieri juridici, avocaţi şi alţi specialişti); etc.