CONSULTANTA DE MEDIU

CONSULTANTA DE MEDIU

  • Clasificarea si Gestionarea deseurilor periculoase si nepericuloase generate din activitate;
  • Intocmirea documentatiei necesarein vederea obtinerii autorizatiei ,acordului, avizului de mediu;
  • Declararea obligatiilor datorate la fondul de mediu;
  • Intocmirea documentatiei de management de mediu(SSM)-ISO 14001 si Sistemul Comunitar de Management de Mediu si Audit(EMAS);
  • Coordonarea programului de instruire a salariatiilor in domeniul protectiei mediului;
  • Raportarea activitatii de mediu;
  • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu;
  • Elaborarea programului de audit intern;
  • Evaluarea riscului- supravegherea activitatii de pregatire pentru situatii de urgenta;
  • Intocmirea raportului anual de mediu(RAM).