Tag Archives: Mediator Timisoara

DESPRE MEDIERE!

mediere divort -familie

DESPRE MEDIERE!

 Cadrul legal al medierii este legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, modificata si completata prin legea 370/2009, O.G. 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii 2006/123/CE, prin legea nr. 202/2010, precum si prin Legea nr. 115/2012, cu modificarile aduse de Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei din decembrie 2012, precum si de cea cu nr. 4 din ianuarie 2013.

Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate. (articolul 1 din Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator).

Read more »

DE CE MEDIEREA?

mediacion

De ce medierea!

Medierea este o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate in calitate de mediator.

Medierea este o justitie non-judiciara deoarece partile ajung la o intelegere in cadrul confidential si neutru al unui Birou de Mediator. Este o justitie, o dreptate facuta in campul intereselor si nevoilor partilor, o dreptate bilaterala, ambele parti ale conflictului raman multumite in urma solutiei pe care impreuna cu mediatorul au gasit-o si agreat-o. Acest camp al intereselor si nevoilor partilor este campul de mediere. Iar justitia pe care singure si-o fac partile in procesul de mediere, cu asistenta si prin facilitarea mediatorului, este o justitie de durata care leaga si consolideaza relatiile dintre parti, si chiar previne aparitia sau escaladarea conflictului dintre parti. De aceea medierea este o justitie non-judiciara care are loc intr-un camp al intereselor si nevoilor partilor, in limitele si cu respectarea drepturilor lor. Si este o justitie si prin prisma faptului ca conflictul dintre ele inceteaza, partile dialogheaza din nou, relatiile se reconsolideaza; nu este aceasta cea mai mare dovada de dreptate, de justitie? Imi vine greu sa cred ca procesul judiciar face dreptate, tocmai prin prisma faptului ca neintelegerile si conflictul dintre parti escaladeaza, si creeaza intre ei o adancitura de ne-refacut, si astfel o parte, sau chiar si ambele parti raman cu impresia si sentimentul de ne-dreptate.

Read more »

PRINCIPIILE MEDIERII

mediacion

Principiile Medierii

Procesul de Mediere se desfasoara in baza unor principii fundamentale care trebuiesc respectate de catre mediator pe intreg parcursul MEDIERII. Mediatorul este obligat sa respecte aceste principii si reguli fundamentale in fiecare faza a procesului de mediere si sa aduca la cunostiinta partilor orice informatie sau situatie care ar duce la periclitarea respectarii acestor principii. Mai mult decat atat, Principiul Confidentialitatii obliga mediatorul ca si dupa sedintele de MEDIERE sa pastreze confidentialitatea asupra oricarei informatii sau oricaror date de care ia cunostiinta in timpul medierii. Aceasta obligatie este nelimitata in timp pentru mediator.

Read more »

CONSULTANTA IMOBILIARA

mediere comerciala

Consultanta Imobiliara

 • Analiza imobiliara
 • Actele necesare pentru extras CF
 • Avize si autorizatii
 • Impozite si taxe
 • Procedura obligatorie pentru vanzarea /cumpararea unui imobil
 • Contracte imobiliare
 • Administrare de  imobil ( administrator imobile apartamente autorizat)

DREPT PENAL

Drept-penal

Drept penal

Conflicte izvorâte din infracţiuni pentru care răspunderea penală se înlatură prin retragerea plângerii prealabile sau a împăcării părţilor.

Se poate recurge la mediere pentru următoarele infracţiuni prevăzute de Codul Penal:

 • Lovire sau alte violenţe (art. 180);
 • Vătămare corporală (art. 181);
 •  Vătămare corporală din culpă (art. 184, alin. 1 şi 3);
 • Violare de domiciliu (art. 191, alin. 1);
 • Seducţia (art. 199);
 • Furtul pedepsit la plângerea prealabilă (art. 210);
 • Abuzul de încredere (art. 213);
 • Distrugerea (art. 217, alin. 1);
 •  Tulburarea de posesie (art. 220);
 • Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art. 307);
 • Tulburarea folosinţei locuinţei (art. 320);

DREPTUL MUNCII

loc de munca

Dreptul muncii

 •  Executarea şi interpretarea contractelor;
 • Drepturi băneşti;
 • Decizii de imputaţie;
 • Desfacerea contractului de muncă;
 • Conflicte între angajaţi;
 •  Protecţia maternităţii;
 •  Discriminarea şi încălcarea demnităţii angajatului;
 • Agresiuni şi hărţuiri de orice fel asupra angajatului; etc.

LITIGII BANCARE SI FINANCIARE

conflicte-financiar -bancare

Litigii bancare si financiare

 •  Conflicte reclamate de clienţi;
 •  Dobânzi calculate greşit;
 • Comisioane necuprinse în contract;
 • Mărirea nejustificată a dobânzilor fixe pe perioada de derulare a contractului;
 • Erori în procesarea tranzacţiilor cu cardul sau prin online banking;
 • Înregistrări nejustificate ca rău platnic la Centrala Riscurilor Bancare şi Biroul de Credit;
 • Clauze abuzive în contractul de credit;
 • Modificarea clauzelor contractuale fără acordul părţilor şi consemnarea acestora prin act adiţional;
 • Prelucrarea cu întârziere a operaţiunilor bancare comandate de clienţi, care aduc prejudicii clienţilor;
 • Neplata cu rea credinţă de către clienţii debitori a datoriilor băneşti către bancă;
 •  Conflicte intervenite între bănci şi colaboratorii externi ai acestora (firme de leasing, evaluatori, traducători, consilieri juridici, avocaţi şi alţi specialişti); etc.

LITIGII COMUNITARE

medierea asociatiilor

Litigii comunitare

 • Conflicte care apar în comunitate în legatură cu banii;
 • Agresiuni asupra mediului (zgomot, praf, animale, etc.);
 • Parcările;
 • Litigii între asociaţiile de proprietari sau chiriaşi şi membrii acestora;
 • Conflicte între asociaţii şi furnizorii de utilităţi; etc.

         Se pot soluţiona prin mediere şi conflictele din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor. (art. 2, alin. 2 din Legea nr. 192 din 16 mai 2006)

NU POT FACE OBIECTUL MEDIERII, DUPA CAZ

Nu pot face obiectul medierii, dupa caz:

 •  drepturile strict personale, cum ar fi cele privitoare la statutul persoanei;
 • orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.

MEDIATOR VERSUS AVOCAT

loc de munca

Mediator versus Avocat

Mediatorul trebuie să accepte că nu toate conflictele pot fi rezolvate prin mediere. Etica mediatorului impune ca acesta să informeze părţile atunci când consideră că un anumit caz nu se poate rezolva prin mediere, datorită naturii cazului sau datorită imposibilităţii părţilor de a trece peste poziţii.

Avocaţii iau cazurile mediatorilor?' 'Mediatorii iau cazurile avocaţilor'. Acesta este un război fără miză.

Aparent, avocaţii şi mediatorii au aceeaşi piaţă, conflictele. În realitate, cele două profesii abordează aspecte complet diferite ale conflictelor. Mai important, este nevoie şi va fi întotdeauna nevoie de abordarea ambelor aspecte.

Read more »

« Older Entries