PRINCIPIILE MEDIERII

Principiile Medierii

Procesul de Mediere se desfasoara in baza unor principii fundamentale care trebuiesc respectate de catre mediator pe intreg parcursul MEDIERII. Mediatorul este obligat sa respecte aceste principii si reguli fundamentale in fiecare faza a procesului de mediere si sa aduca la cunostiinta partilor orice informatie sau situatie care ar duce la periclitarea respectarii acestor principii. Mai mult decat atat, Principiul Confidentialitatii obliga mediatorul ca si dupa sedintele de MEDIERE sa pastreze confidentialitatea asupra oricarei informatii sau oricaror date de care ia cunostiinta in timpul medierii. Aceasta obligatie este nelimitata in timp pentru mediator.

Mai jos redam o scurta prezentare a acestor principii fundamentale ale procesului de Mediere:

  • Principiul Autodeterminarii partilor
  • Principiul Confidentialitatii
  • Principiul Impartialitatii
  • Principiul Neutralitatii
  • Principiul Informarii prealabile privind Medierea
  • Principiul interesului superior al copilului (In cauzele Familiale)

Principiul Autodeterminarii partilor

Partile aleg daca vor parcurge procedura Medierii. In Romania, noua ligislatie obliga partile sa incerce solutionarea conflictului prin Mediere. Mai exact , obliga partile la parcurgerea fazei de informare privind Medierea si PROCEDURA Medierii, dar partile sunt cele care decid daca parcurg procedura de mediere. Partile decid daca isi vor solutiona conflictul prin Mediere. Tot ele sunt cele care aleg mediatorul. Pe intreg parcursul procesului de Mediere partile vor incerca din proprie initiativa si vointa sa ajunga la o solutie.

Principiul Confidentialitatii

Procesul de Mediere se desfasoara intr-un cadru confidential. Sediul Mediatorului trebuie sa fie o locatie care sa asigure confidentialitatea convorbirilor din timpul Medierii. Mediatorul este obligat astfel, sa pastreze confidentialitatea asupra oricaror date sau informatii de care ia cunostiinta pe parcursul medierii. Chiar si dupa inchiderea procedurii medierii, mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea tuturor faptelor sau actelor de care a luat cunostiinta in cadrul procesului de mediere.

Principiul Impartialitatii

Se refera la echidistanta pe care trebuie sa o aiba mediatorul fata de parti. Mediatorul va trebui sa pastreze o pozitie egala si nediferentiata pentru fiecare parte. Cu alte cuvinte, sa se afle pe aceeasi pozitie fata de fiecare parte. Nu poate ajuta o parte, nu o poate consilia, nu o poate indruma sa faca sau sa nu faca ceva. Orice situatie care il pune pe Mediator intr-o postura de impartialitate (de ex. rudenia cu una din parti, prietenia cu una din parti, afectivitatea fata de una din parti) va trebui adusa in discutie imediat ce survine in Procesul de Mediere, si doar cu acceptul ambelor parti Mediatorul poate continua procedura. Este un principiu capital, impreuna cu Neutralitatea, care conduce spre o mediere de succes.

Principiul Neutralitatii

Neutralitatea Mediatorului in cauza supusa medierii este fundamentala reusitei Medierii. In baza acestui principiu mediatorul va trebui sa se situeze inafara conflictului si inafara intereselor partilor. Nu va avea nici un interes in solutionarea intr-un anumit mod a respectivului conflict. Nu va avea nici un interes nici pentru sine, nici pentru altul. Lipsa oricarui interes in cauza va da puterea mediatorului de a avea un proces bine structurat si va da incredere partilor in a gasi o solutie diferendului, avand asistenta unei parti care nu are nici un interes in cauza, insa se implica pentru solutionarea pe cale amiabila si voluntara a conflictului. Prin neutralitatea sa, mediatorul ofera credibilitate si incredere partilor.

Principiul Informarii prealabile privind Medierea

Acest principiu are ca si scop informarea partilor asupra tuturor aspectelor Medierii, atat din punct de vedere material cat si procedural. In baza acestui principiu, mediatorul este dator sa explice partilor ce este medierea, care sunt avantajele ei, scopul medierii, procedura si regulile procesului. Informarea prealababila se va face ambelor parti, cu referinta la conflictul pe care acestea il au. Avantajele si scopul medierii pot diferi. De ex, altele sunt avantajele medierii unei cauze familiale, in care 2 copii vor ramane fara parinti, si altele sunt avantajele medierii intr-o cauza comerciala. In primul caz avantajul major este ca parintii insusi isi pot stabili singuri planul parental de ingrijire si educare a copiilor, in al doilea caz avantajul ar fi eliminarea enormei taxe de timbru. Informarea trebuie sa cuprinda si structura procesului de mediere, etapele si fazele acestuia , regulile de conduita si dialog din timpul medierii. Tot in baza acestui principiu partilor li se explica de valoarea acordului de mediere. ACORDUL DE MEDIERE consfinteste intelegerea partilor si are PUTERE DE LEGE pentru parti. Prin aplicarea acestui principiu trebuie sa se invedereze partilor de catre mediator ca intreaga procedura le apartine, ca dispun de solutie, si toata procedura trebuie acceptata in cunostiinta de cauza.

Principiul interesului superior si prioritar al copilului

Mediatorul, in cadrul procesului de mediere, in cauzele familiale, in care sunt implicati si minori, va urmari ca pe intreg parcursul procesului de mediere, sa aduca la cunostiinta sotilor preocuparea acestora pentru copilul sau copii minori. Interesele copiilor minori in ceea ce priveste cresterea, educarea, urmarea unor institutii de invatamant, vor trebuie sa aiba prioritate in dialogul si negocierile partilor. Obligatia mediatorului de a urmari respecatrea intereselor copiilor minori este capitala procedurilor de mediere familiale.